Zarząd

Bojanowska Patrycja

Prezes tel. 515 410 465

Czajka Dariusz

Sekretarz tel. 783 05 05 05

Niedźwiedź Bogusław

Skarbnik tel. 887 731 201